Register Guidelines E-Books Search Today's Posts Mark Forums Read

Go Back   MobileRead Forums > E-Book Software > Calibre > Plugins

Notices

Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Old 06-27-2024, 11:10 AM   #1
seeder
Enthusiast
seeder doesn't litterseeder doesn't litter
 
Posts: 31
Karma: 142
Join Date: Aug 2020
Device: none
[Metadata Source Plugin] Legie.info [CZ/SK] [UPDATED]

Legie - Version 2.1.1 (2024/06/29)

English description:
Spoiler:

Legie is a Czech site focused on sci-fi and fantasy readers and collecting information about books published in the Czech Republic and Slovakia. The whole site is in Czech only, so this plugin will be used mainly by Czech or Slovak readers.

This plugin uses legie.info as a metadata source.

Main Features:
 • Basics
  Can retrieve all basic metadata for books: title, authors, rating (*), series (including index), tags (genres), publisher, published date, language, comments (book description) and cover
 • Tales and poems
  Can search for tales and poems. Saves all available information into basic metadata:
  title, authors, rating (*), comments (tale/poem description),
  books including tale/poem into Tags, original title into Publisher and original published year into Published
 • Identifiers
  Can retrieve legie (for books), legie_povidka (for tales/poems) and ISBN identifiers
 • Title identifiers
  User can add identifier into Title before searching in format 'legie:123' and it will be used for search prior embedded identifier.
  User can specify year of book issue (published edition) in Title too with 'pubdate:2023' or 'pubyear:2023' format. Closest issue will be chosen then.
  With 'lang:cs' or 'language:sk' user can specify language of wanted book issue.
  User can specify publisher of book issue (published edition) in Title too with 'publisher:Name_of_publisher' format.
  publisher and pubdate/pubyear.
  Title identifiers can be combined together. Title identifiers are used for ordering search results too.
 • Search engine
  Can choose which engine will be used for search. Google search, DuckDuckGo and Legie built-in search supported.
 • Search priority
  User can disable certain search attempts in search queue (Searching by identifier then by ISBN then search for Tales/poems then for books with Title/Authors combinations).
 • Book issues
  User can choose which book issue (published edition) they prefer (Czech or Slovak and newest or oldest).
 • Multiple covers
  Can download multiple covers based on selected preferred issue (Czech or Slovak).
  Can download additional book cover from obalkyknih.cz site using ISBN number.
 • Additional metadata
  Plugin can add additional metadata founded on site into Basic metadata fields:
  • real (non pseudo) author names, translators, book cover authors and illustrators into Authors field
  • first publication date into Published field
  • genres, tags, pages, print run, cover type, first pubdate, pubdate, original title, title, authors, translators, book cover authors, illustrators, series (with index), book edition (with index), rating (%), rating (0-5), rating (0-10), rating count, ISBN, legie ID, book awards and book tales/poems list into Tags field and into specific ("leg_" prefixed) Identifiers
  • genres, tags, pages, print run, cover type, first pubdate, pubdate, original title, title, authors, translators, book cover authors, illustrators, series (and index), book edition (and index), rating (%), rating (0-5), rating (0-10), rating count, ISBN and legie ID into Title and Publisher field
  • genres, tags, pages, print run, cover type, first pubdate, pubdate, original title, title, authors, translators, book cover authors, illustrators, series (with index), book edition (with index), rating (%), rating (0-5), rating (0-10), rating count, ISBN, legie ID, book awards, book tales/poems list and trivia into Comments field
 • Comment, title, series and publisher builder
  When adding additional metadata to comments, title, series or publisher, you can choose the order in which the information is assembled in that field.
 • Metadata mappings
  Plugin can remap downloaded information from genres/tags, series/editions and publishers into user specified version.
  Added filter for saving only mapped items (all other will be removed).
 • Other
  • Max search results limit
  • Swap FN LN into 'LN FN' (similar to built-in 'LN, FN' with comma) in Authors
  • Save only first name into Authors
  • Save authors role
  • Plugin translated into: English, Czech

Installation Notes:
 • Download the attached zip file and install the plugin as described in the Introduction to plugins thread.
 • Note that this is not a GUI plugin so it is not intended/cannot be added to context menus/toolbars etc.
 • Customize other options from the Metadata download configuration screen ("Configure download metadata" button).

Special Notes:
 • Required calibre version is 0.8.0 and higher.
 • Recommended to set up before the first use.


Popis:
Legie je český web zaměřený na čtenáře fantasy a sci-fi literatury. Obsahuje databázi knih vydávaných v Česku nebo na Slovensku.

Tento modul využívá web legie.info jako zdroj informací.

Popis původní verze modulu (autorem Miisha) [LINK]:
Spoiler:

Plugin that downloads metadata and covers from server Legie.info (database of Sci-Fi and Fantasy books published in Czech)
 • Extracts title, authors, identifiers, comments, rating, series and series index, publisher, date of publishing and tags
 • Works only for books, short stories are not covered
 • Works with Calibre 0.8 and higher

Plugin pro stahování informací a obalů ze serveru Legie.info (Sci-Fi a Fanasy knihy)
 • Stahuje názvy, autory, kódy ISBN, anotace knih, hodnocení, název série a pořadí v sérii, vydavatele, datum vydání a štítky
 • Vyhledává pouze v sekci "Knihy". Povídky nejsou prohledávány
 • Podporováno je Calibre verze 0.8 a vyšší


Hlavní funkce:
 • Základy
  Umí získat a uložit do knihovny Calibre všechny základní data o knize: název, autoři, hodnocení (*), série (s pořadím), štítky (žánr), vydavatel, datum vydání, jazyky, komentáře (popis knihy) a obálku.
 • Povídky/básně (Části díla)
  Umí vyhledávat v povídkách a básních (označováné jako části díla).
  Ukládá všechny data do základních polí v calibre: název, autoři, hodnocení (*), komentáře (popis části díla),
  knihy, ve kterých se část díla nachází ukládá do Štítky, název originálu do vydavatel a datum původního vydání do Vydáno
 • Identifikátory
  Umí uložit legie (pro knihy), legie_povidka (pro části díla) a ISBN identifikátory.
 • Identifikátory v názvu
  Můžete přidat identifikátory do pole Název před vyhledáváním ve formátu 'legie:123' a ten bude použit přednostně před identifikátorem v poli 'Identifikátory'.

  Můžete specifikovat rok vydání knihy v poli Název pomocí 'pubdate:2023' nebo 'pubyear:2023'. Poté bude vyhledáno nejbližší vydání ke specifikovanému roku.

  Pomocí 'lang:cs' nebo 'language:sk' můžete specifikovat jazyk hledaného vydání knihy.

  Pomocí 'publisher:Název_vydavatelství' můžete specifikovat vydavatele hledaného vydání knihy.

  Identifikátory lang, pubdate a publisher lze kombinovat.
  Identifikátory lang a pubdate jsou také využity k seřazení výsledků hledání.
 • Vyhledávač
  Můžete si vybrat, který vyhledávač chcete pro hledání knihy použít.
  Je podporováno vyhledávání Google, DuckDuckGo a vlastní vyhledávání na webu legie.
 • Priorita vyhledávání
  Můžete si zapnout/vypnout možnosti vyhledání knihy
  (Vyhledání pomocí identifikátoru > pomocí ISBN > vyhledání Části díla > vyhledání knihy pomocí kombinací názvu/autorů).
 • Vydání knihy
  Můžete si vybrat, které vydání knihy preferujete (české nebo slovenské a nejnovější nebo nejstarší).
 • Více obálek
  Umí stahovat vícero obálek podle preferovaného vydání knihy (české nebo slovenské).
  Umí vyhledat dodatečnou obálku knihy pomocí ISBN z webu obalkyknih.cz
 • Dodatečná data
  Modul umí stahovat dodatečná data z webu do základních polí v Calibre:
  • žánr, štítky, počet stran, náklad, vazba knihy, rok prvního vydání, rok vydání, původní název, název, jména autorů, překladatelů, autorů obálek a ilustrátorů, série (s pořadím), knižní edice (s pořadím), hodnocení (%), hodnocení (0-5), hodnocení (0-10), počet hodnocení, ISBN, legie ID a pořadí ve vyhledávání
   do polí Název, Série a Vydavatel
  • k předchozímu navíc ocenění, seznam povídek/básní/částí díla do pole Komentáře, Štítky a speciálních Identifikátorů s prefixem 'leg_'
  • jména překladatelů, autorů obálek a ilustrátorů do pole Autoři
  • rok prvního vydání do pole Vydáno
 • Seskládání pole Komentáře, Vydavatel, Série a Název
  Informace v polích Komentáře, Vydavatel, Série a Název můžete seskládat podle potřeby.
 • Přemapování stažených dat
  Modul umí před uložením přemapovat stažená data (kategorie/štítky, série/edice a vydavatel).
  Lze zapnout filtr pro uložení pouze těch položek, které jsou obsaženy v mapovací tabulce. (jiné informace nebudou uloženy)
 • Jiné možnosti
  • Maximální počet zobrazovaných výsledků
  • Přehození Jméno Příjmení na Příjmení Jméno (podobné vestavěné funkci 'LN, FN' s čárkou) v poli Autoři
  • Uložení role (Ilustrace, Obálka, Překlad, Autor) autora v poli Autoři
  • Ukládání pouze prvního nalezeného jména do pole Autoři
  • Konfigurace modulu přeložena do: angličtina, čeština

Instalace:
 1. Stáhněte přiložený zip soubor a instalujte běžným způsobem (otevřete Calibre > Předvolby > záložka Rozšířené > Moduly > Načíst modul ze souboru a vyberte stažený zip soubor)
 2. Modul lze také nainstalovat přímo v Calibre (Předvolby > záložka Rozšířené > Moduly > Získat nové moduly > vyhledáte Legie a zvolíte Instalovat)

Poznámky:
 • Požaduje Calibre 0.8 nebo novější
 • Před použitím si modul nastavte
 • Modul podporuje automatické vyhledání aktualizace při spuštění Calibre a nabídne její stažení

Seznam změn:
Spoiler:

Version 2.1.1 - 29 Jun 2024 (seeder)
- stahuje ocenění, externí odkazy, vazbu knihy, poznámku vydání
- oprava stahování popisu knihy (nyní stahuje text i s kurzívou, tučně apod.)
- oprava pořadí v sérii, pořadí v edici, hodnocení
- oprava stahování metadat povídek (kategorie, součást knih)
- oprava vyhledávání knihy (vyhodilo chybu, pokud ve výsledcích hledání byly nalezeny profily Autorů)
Version 2.1.0 - 27 Jun 2024 (seeder)
- změna po vzoru databazeknih.cz a xTrance.info pluginu
- plugin nabízí možnosti konfigurace (dodatečná metadata, úpravy metadat, přemapování štítků)
- stahuje také povídky
- při vyhledávání lze využít identifikátory v názvu pro seřazení výsledků a specifikaci vydání
-> (Název knihy lang:cs publisher:nove_vydavatelsvi pubdate:2020)
- možnost hledání přes Google/DuckDuckGo
- dodatečné obálky z Obálky knih (pomocí ISBN)
Version 2.0.4 - 8 Dec 2023 (seeder)
- přidány identifikátory v názvu (legie, pubdate, pubyear)
Version 2.0.3 - 8 Dec 2023 (seeder)
- stahuje přibližné datum vydání (obsahuje konkrétní datum) do 'Vydáno'
Version 2.0.2 - 13 Nov 2020 (Sosie)
- support for Calibre 5 (python 3)
Version 2.0.1.3 - 17 Nov 2018 (zbyna)
- improving search for national characters in book title
Version 2.0.1.2 - 25 Nov 2015 (padr)
- new small fix for rating
Version 2.0.1.1 - 29 Nov 2014 (zbyna)
- fixed ratings grabbing
Version 2.0.1 - 11 Jun 2012
Added language information (always "ces")
Version 2.0 - 4 Aug 2011
Now fetches info about all known releases, each with its-own cover.
Added Publisher and Pubdate capability, rating and ISBN detection
Version 1.1 - 3 Aug 2011
Added series detection capability
Version 1.0 - 3 Aug 2011 (Miisha)
Initial release of plugin
Attached Files
File Type: zip legie_2_1_1.zip (57.7 KB, 1155 views)

Last edited by seeder; 07-10-2024 at 07:09 AM. Reason: bump to version 2.1.1
seeder is offline   Reply With Quote
Old 06-27-2024, 11:22 AM   #2
seeder
Enthusiast
seeder doesn't litterseeder doesn't litter
 
Posts: 31
Karma: 142
Join Date: Aug 2020
Device: none
FAQ

Co přesně provádí v nastavení volba/možnost XY?
Spoiler:
Většina voleb/možností v nastavení modulu má přesnější popis funkčnosti. Stačí na volbě/možnosti chvíli podržet kurzor myši a zobrazí se vysvětlení volby/možnosti nastavení.


Jak používat Identifikátory v názvu?
Spoiler:
Před vyhledáváním metadat do pole Název připíšete identifikátor, který bude využit při vyhledávání knihy. Identifikátory jsou od názvu knihy odděleny mezerou a zapisují se ve tvaru název:hodnota.

Identifikátory v názvu lze libovolně kombinovat mezi sebou.
Modul upřednostňuje Identifikátory v názvu před možností Vyberte preferované vydání knihy v nastavení modulu.
Lze využít ke specifikaci konkrétního vydání knihy a k seřazení vyhledaných knih.


Proč calibre nestahuje jiné vydání knihy?
Spoiler:
Calibre při zobrazení seznamu nalezených výsledků stahování metadat automaticky slučuje všechny záznamy knih, které mají shodná pole Název a Autoři, do jednoho záznamu. Tato funkce, pokud vím, nelze nijak vypnout. Lze ji však několika způsoby obejít:
 • Jestli již před vyhledáváním víte, které vydání chcete ponechávat, můžete tak učinit přes nastavení modulu > záložka Vyhledávání > volba Vyberte preferované vydání knihy. Vámi zvolené vydání pak bude upřednostňováno před ostatními při každém vyhledávání metadat (Volba výchozí ponechává výběr na modulu).
 • Druhou možností je specifikovat vydání pomocí Identifikátorů v názvu. Před vyhledáváním do pole Název připíšete vámi požadovanou specifikaci (viz Popis modulu v příspěvku výše)
  např. zadám do pole Název: "První hledaná kniha lang:cs publisher:nový_vydavatel_knih pubyear:2000"
  Modul poté vybere to vydání knihy První hledaná kniha, které je v češtině, jeho vydavatelem je Nový vydavatel knih a vydání je nejblíže roku 2000.

  Identifikátory v názvu lze libovolně kombinovat mezi sebou.
  Modul upřednostňuje Identifikátory v názvu před možností Vyberte preferované vydání knihy v nastavení modulu.
 • Třetí možností je nechat si vypsat všechna vydání. Toho můžeme docílit tak, že pro jednotlivá vydání stejné knihy nebudeme zapisovat shodně Název. Nejjednodušší možností je v nastavení modulu v záložce Název a Autoři přidat ve volbě Vyberte, co se má zapisovat do pole "Název" k Názvu knihy i Pořadí ve vyhledávání. Tím zajistíme, že název každého vydání je unikátní a ve výsledcích se nám tedy vypíšou všechna vydání. Po vybrání toho preferovaného již stačí umazat z Názvu číslo pořadí.


Jak si vytvořím vlastní sloupce z dodatečných metadat?
Spoiler:
Nejprve v možnostech nastavení modulu přejděte do záložky Identifikátory a Jazyky a vyberte, které dodatečné informace chcete mít uloženy ve vlastních sloupcích. Následně stačí znovu spustit vyhledávání metadat pro stažení metadat do Identifikátorů.
Poté existují dva přístupy, kterými si můžete informace do vlastních sloupců vložit:
 1. Jednodušší variantou je vytvoření vlastních sloupců (Sestavených z jiných sloupců) podle návodu ZDE.
 2. Druhou možností je vytvoření klasických sloupců, do kterých si hodnoty z identifikátorů po každém stahování přesuneme/zkopírujeme.
  Výhodou tohoto přístupu je možnost odstranit původní stahovaný identifikátor (nedojde ke smazání informace ze samotného sloupce, pokud stahujete vícero sloupců tento přístup nezahltí pole identifikátorů). Navíc lze vlastní sloupce jednoduše upravovat.
  K tomuto postupu je nutno stáhnout modul Action chains.


Bude mi calibre nabízet aktualizaci na tuto verzi i pokud mám starší verze Legie modulu??
Spoiler:
Calibre nabízí aktualizaci na tuto nejnovější verzi (2.1.0+) automaticky ze všech verzí (1.0.0 - 2.0.4) od autorů Miisha, zbyna, padr, Sosie, seeder.

Last edited by seeder; 06-27-2024 at 02:36 PM.
seeder is offline   Reply With Quote
Advert
Old 06-28-2024, 06:50 PM   #3
zbyna
Member
zbyna began at the beginning.
 
Posts: 10
Karma: 10
Join Date: Nov 2014
Device: Kindle
Zdravíčko,
díky za update a rozšíření funkčnosti!

Verze 2.1.0 má problémy s vyhledáváním a se získáním hodnocení.
Calibre 7.12.0.

Vše testováno na knize https://www.legie.info//kniha/20399-tiamatin-hnev

Stav před vyhledáváním viz. první náhled

Plugin 2.0.4

- vyhledá knihu bez jakékoliv úpravy na první pokus
- výsledky viz. druhý náhled

Plugin 2.1.0

- na první pokus nevyhledá nic
- po smazání příjmení autora zobrazí výběr knih s hledanou na prvním místě
- výsledky viz. třetí náhled
- pole Hodnocení není doplněno

Bylo by prosím možné před opravou umístit do release feedu verzi 2.0.4.
Díky.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	calibre_AJkyMuAKdc.png
Views:	28
Size:	195.5 KB
ID:	209254   Click image for larger version

Name:	calibre_XjTjd0AduZ.png
Views:	24
Size:	205.3 KB
ID:	209255   Click image for larger version

Name:	calibre_7MYZusdSDS.png
Views:	27
Size:	205.5 KB
ID:	209256  
zbyna is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2024, 09:03 AM   #4
seeder
Enthusiast
seeder doesn't litterseeder doesn't litter
 
Posts: 31
Karma: 142
Join Date: Aug 2020
Device: none
Legie 2.1.1

Quote:
Originally Posted by zbyna View Post
Zdravíčko,
Verze 2.1.0 má problémy s vyhledáváním a se získáním hodnocení.
Díky za upozornění. Nahrál jsem zde novou verzi 2.1.1, která by měla opravovat většinu chyb předchozí verze.

Navíc lze nastavit ukládání dalších dodatečných metadat (ocenění, externí odkazy, poznámka vydání apod.)
seeder is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2024, 06:22 PM   #5
zbyna
Member
zbyna began at the beginning.
 
Posts: 10
Karma: 10
Join Date: Nov 2014
Device: Kindle
Díky za update!

Jinak dotýká se problém s multithread hledáním u pluginu databazeknih.cz popsaný zde:
https://www.mobileread.com/forums/sh...7&postcount=28
i pluginu pro legie.info ?
zbyna is offline   Reply With Quote
Advert
Old 07-08-2024, 05:29 PM   #6
seeder
Enthusiast
seeder doesn't litterseeder doesn't litter
 
Posts: 31
Karma: 142
Join Date: Aug 2020
Device: none
Quote:
Originally Posted by zbyna View Post
Díky za update!

Jinak dotýká se problém s multithread hledáním u pluginu databazeknih.cz popsaný zde:
https://www.mobileread.com/forums/sh...7&postcount=28
i pluginu pro legie.info ?
Myslím si, že jde o chybu pluginu databazeknih.cz verze 1.5.18 a nižší, která by již v 1.5.19 měla být opravena. Nejde však o chybu v použití vláken, ale jen o chybu (vestavěnou funkci) v seřazování získaných výsledků.

Plugin Legie ve verzi 2.1.0 a novější by podobně jako nejnovější verze databazeknih.cz měl také upřednostňovat výsledky se shodným názvem a autory.

Jestli najdeš případ vyhledávání, kdy bys očekával jiný výsledek, dej vědět.
seeder is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[Metadata Source Plugin] databazeknih.cz UPDATED seeder Plugins 30 07-19-2024 09:49 PM
[Metadata Source Plugin] Legie.info (cz) Miisha Plugins 16 06-27-2024 02:40 PM
[Metadata Source Plugin] LubimyCzytac [PL] UPDATED BeckyEbook Plugins 193 05-14-2024 08:55 PM
[Metadata Source Plugin] xTrance.info [CZ/SK] seeder Plugins 1 02-25-2024 06:44 PM
[Metadata Source Plugin] Douban PY3 updated bgme Plugins 27 12-25-2021 07:28 AM


All times are GMT -4. The time now is 03:41 PM.


MobileRead.com is a privately owned, operated and funded community.