Register Guidelines E-Books Search Today's Posts Mark Forums Read

Go Back   MobileRead Forums > E-Book Software > Calibre > Plugins

Notices

Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Old 10-07-2023, 01:23 PM   #1
seeder
Member
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 15
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
[Metadata Source Plugin] databazeknih.cz [CZ/SK] [UPDATED]

databazeknih.cz - Version 1.5.12 (2023/11/12)

Databazeknih is a Czech site focused on readers and collecting information about books published in the Czech Republic and Slovakia. The whole site is in Czech only, so this plugin will be used mainly by Czech or Slovak readers.

This plugin uses databazeknih.cz as a metadata source.

The original author's description:
Spoiler:
Hi.

This plugin downloads metadata and covers from czech site databazeknih.cz.

DatabazeKnih plugin features:
 • Can retrieve title, author, rating, series, comments, tags and covers
 • Shows multiple results if possible
 • Ratings converted and rounded from percent value to Calibre 5 star rating

Special Notes:
Requires Calibre 0.8 or later.

Installation:
Download the attached zip file and install the plugin as described in the Introduction to plugins thread.
-------------------------------------------------------------
Tento plugin stahuje metadata a obálky ze stránek databazeknih.cz.

Vlastnosti pluginu DatabazeKnih:
 • Může stáhnout název, autora, hvězdičky, popis, štítky a obálku
 • Zobrazuje více výsledků hledání, pokud existují
 • Přepočítává rating v procentech na počet hvězdiček

Poznámka:
Požaduje Calibre 0.8 nebo novější

Instalace:
Stáhněte přiložený zip soubor a instalujte běžným způsobem jako plugin pro Calibre.


Main Features:
 • Basics
  Can retrieve all basic metadata for books: title, authors, rating (*), series (including index), tags (genres), publisher, published date, language, comments (book description) and cover
 • Tales and poems
  Can search for tales and poems. Saves all available information into basic metadata:
  title, authors, rating (*), comments (tale/poem description),
  books including tale/poem into Tags, original title into Publisher and original published year into Published
 • Identifiers
  Can retrieve databazeknih (for books), databazeknih_povidka (for tales/poems) and ISBN identifiers
 • Search priority
  User can disable certain search attempts in search queue (Searching by identifier then by ISBN then search for Tales/poems then for books with Title/Authors combinations)
 • Title identifiers
  User can add identifier into Title before searching in format 'databazeknih:123' and it will be used for search prior embedded identifier.
  User can specify year of book issue (published edition) in Title too with 'pubdate:2023' format.
 • Book issues
  User can choose which book issue (published edition) they prefer (Czech or Slovak and newest or oldest)
 • Multiple covers
  Can download multiple covers based on selected preferred issue (Czech or Slovak)
 • Additional metadata
  Plugin can add additional metadata founded on site into Basic metadata fields:
  • real (non pseudo) author names, translators, book cover authors and illustrators into Authors field
  • book edition (with index) into Series field
  • first publication date into Published field
  • genres, tags, pages, print run, cover type, first pubdate, pubdate, original title, title, authors, real (non pseudo) author names, translators, book cover authors, illustrators, series (with index), book edition (with index), rating (%), rating (0-5), rating (0-10), rating count, ISBN, databazeknih ID, book awards and book tales/poems list into Tags field
  • genres, tags, pages, print run, cover type, first pubdate, pubdate, original title, title, authors, real (non pseudo) author names, translators, book cover authors, illustrators, series (with index), book edition (with index), rating (%), rating (0-5), rating (0-10), rating count, ISBN, databazeknih ID, book awards, book tales/poems list and trivia into Comments field
  • rating (%), rating (0-5), rating (0-10), rating count, pages, print run, pubdate and first pubdate into specific ("dbk_" prefixed) Identifiers
 • Comment builder
  When adding additional metadata to comments, you can choose the order in which the information is assembled in the comment.
 • Metadata mappings
  Plugin can remap downloaded information from genres/tags, series/editions and publishers into user specified version.
  Added filter for saving only mapped items (all other will be removed).
 • Other
  • Max search results limit
  • Swap FN LN into 'LN FN' (similar to built-in 'LN, FN' with comma) in Authors
  • Save only first name into Authors
  • Recalculate rating from individuals (for more precise value)
  • Plugin translated into: English, Czech

Installation Notes:
 • Download the attached zip file and install the plugin as described in the Introduction to plugins thread.
 • Note that this is not a GUI plugin so it is not intended/cannot be added to context menus/toolbars etc.
 • Customize other options from the Metadata download configuration screen ("Configure download metadata" button).

Special Notes:
 • Required calibre version is 0.8.0 and higher.
 • Recommended to set up before the first use.

Version History (in Czech):
Spoiler:

Version 1.5.12 - 12.11. 2023 (seeder)
- oprava stahování indexu série
Version 1.5.11 - 2.11. 2023 (seeder)
- (opraveno) neukládá do záznamu knihy prázdné dodatečné identifikátory pokud web informaci neobsahuje
- opravy popisků
Version 1.5.10 - 1.11. 2023 (seeder)
- přidána možnost přidávání dodatečných informací (hodnocení %, hodnocení 0-5, hodnocení 0-10, počet hodnocení, rok vydání, původní rok vydání, počet stran a náklad) do speciálních identifikátorů (lze využít pro vytvoření vlastních sloupců)
- přidána možnost přepočítávat hodnocení podle jednotlivých hodnocení z webu (1x 5*, 2x 4*, ...) s možností zaokrouhlení na větší počet desetinných míst
- přidáno hodnocení 0-10 do komentářů/štítků
- přehozena priorita vyhledávání (nejprve hledá pouze podle názvu, poté název + všichni autoři)
Version 1.5.9 - 12.10. 2023 (seeder)
- tlačítko přidání všech dostupných položek do komentáře najednou
- tlačítko pro restartování celého modulu do původního nastavení
- přidání informace o používání identifikátorů v Názvu do nastavení modulu
- opravy popisků v nastavení, opravy přidávání informací do komentářů
Version 1.5.8 - 9.10. 2023 (seeder)
- přidáno stahování reálných (civilních) jmen autorů (ne pseudonym) do autorů, štítků a komentářů
- přidáno hodnocení (0-5), série, vydavatel, rok vydání a název do štítků a komentářů
- přidána možnost nestahovat obálky (vybrat 0), opraveno zobrazování informace "Má obálku")
- přidána volba vrácení seskládání komentářů na původní hodnotu
- opraveno stahování pouze jednoho autora (v případě stahování překladatelů/ilustrátorů)
- opraveno stahování zajímavostí a ocenění do komentářů
Version 1.5.7 - 8.10. 2023 (seeder)
- přidána možnost stahování vícero obálek
- opraveno získávání ISBN (uložení do Štítků a Komentářů)
Version 1.5.6 - 8.10. 2023 (seeder)
- úprava importu qt (qt.core), opravy kompatibility
- do konfigurace modulu přidán text s odkazem na fórum
Version 1.5.5 - 7.10. 2023 (seeder)
- opraveno stahování sérií, edicí a vydavatelů
- úprava kódu pro kompatibilitu se staršími verzemi calibre
Version 1.5.4 - 7.10. 2023 (seeder)
- přidána možnost filtrovat stahované žánry/štítky, série/knižní edice a vydavatele podle tabulky mapování
(po zaškrtnutí budou do metadat v Calibre ukládány pouze položky z tabulky)
- upraveno stahování pomocí identifikátorů v názvu
Version 1.5.3 - 6.10. 2023 (seeder)
- přidána možnost výběru preferovaného vydání knihy (české nebo slovenské a nejnovější nebo nejstarší),
pokud nebude nalezeno žádné vydání v preferovaném jazyce, použije se výchozí vydání nalezené při vyhledání knihy
- přidáno vyhledávání jiného vydání knihy také pomocí specifikace konkrétního roku vydání v poli 'Název' ve tvaru 'pubdate:2023' odděleného mezerou od zbytku názvu
(pokud nenajde publikaci v daném roce využije preferované nastavení viz bod výše)
- přidána možnost přidání výpisu povídek/básní, které jsou součástí knihy, zajímavostí knihy, počtu hodnocení, nákladu a vazby knihy do štítků a komentářů
Version 1.5.2 - 4.10. 2023 (seeder)
- přidána možnost vyhledávání a ukládání povídek (jako záznamu knihy) z databazeknih:
databazeknih info > pole metadat v Calibre
----------------------------------------------------
název > Název
autoři > Autoři
!!knihy obsahující povídku > Štítky
hodnocení (%) > Hodnocení (hvězdy)
popis povídky > Komentáře
!Rok vydání originálu > Vydáno (datum)
!!Originální název > Vydavatel
- opraveno stahování prvního vydání u českých knih
- opraveno stahování ocenění v případě hledání pomocí kombinací názvu/autorů
Version 1.5.1 - 2.10. 2023 (seeder)
- přidán český překlad nastavení
- opraveno přemapování - možnost resetu do původních hodnot
Version 1.5.0 - 1.10. 2023 (seeder)
- využívá funkcionalit jiných dostupných pluginů, především Count Pages, Goodreads, Martinus.sk a LubimyCzytac
- přidáno více pokusů o vyhledání knihy pomocí názvu a autora (zkouší v pořadí: název+autoři > pouze název > pouze jedno slovo z názvu (od nejdelších) > pouze autoři > pouze jeden autor > pouze jedna část jména autora)
- přidána možnost vyhledání knihy pomocí zápisu identifikátorů (isbn, databazeknih, dbknih) do pole 'Title'
např. databazeknih:123, dbknih:123, dbk:123, isbn:123 (pozn. pomocí ISBN umí databazeknih.cz vyhledávat i bez prefixu 'isbn:')
- přidána možnost vypnutí přímého vyhledání knihy pomocí vloženého databazeknih id a ISBN (priorita hledání: DK identifikátor > ISBN > kombinace název a autor)
- přidáno seskládání a vkládání dodatečných informací do komentáře (počet stran, edice a pořadí v edici,
seznam překladatelů, ilustrátorů a autorů obálky, původní název, rok prvního vydání, procentuální hodnocení,
žánry, štítky, ocenění, ISBN, databazeknih identifikátor)
- přidána možnost vkládání dodatečných informací do pole 'Tags' (včetně výběru Žánrů a/nebo Štítků)
- přidána možnost volby vkládání Série nebo knižní Edice do pole 'Series'
- přidána možnost volby vkládání roku vydání publikace nebo roku prvního vydání dané knihy do pole 'Published date'
- přidána možnost volby vkládání Autorů, Překladatelů, Ilustrátorů a Autorů obálky do pole 'Authors'
- přidána možnost volby ukládání pouze prvního Autora do pole 'Authors' namísto všech
- přidána možnost vkládání jmen do pole 'Authors' v podobě 'Příjmení Jméno' (pro obdobu s čárkou - 'Příjmení, Jméno' lze využít vestavěnou funkci *** NEKOMBINOVAT obě zároveň!)
- přidána možnost vypnutí získávání databazeknih id a ISBN z webu (**NEDOPORUČUJE se vypínat získávání databazeknih, plugin poté nezvládá stahovat obálky)
- upraveno stahování obálek (mělo by stahovat obálky ve vyšším rozlišení, pokud je dostupné)
- (upraveno) možnost vložení jazyků
- přidána možnost přemapování databazeknih žánrů/štítků, sérií a vydavatelství (obdoba GoodReads pluginu) (pro žánry/štítky a vydavatelství již lze místo tohoto využívat vestavěnou funkci)
Version 1.4.28 - 21.09. 2023 (jindroush)
Změna parsování popisu knihy
Version 1.4.27 - 21.09. 2023 (jindroush)
Úprava pro změny Databáze knih
Version 1.4.26 - 10.08. 2022 (jindroush)
- umí vyplňovat jazyk (jen CZ/SK, default je CZ, když nerozpozná)
- umí vyhledat metadata pro knihu, která má vyplněn jen titul
Version 1.4.25 - 15.07. 2022 (jindroush)
úprava pro Calibre 6 (Qt6)
Version 1.4.24 - 1.02. 2021 (jindroush)
plugin by teď měl umět vyhlodávat i pomocí ISBN (fix)
Version 1.4.23 - 1.02. 2021 (jindroush)
plugin by teď měl umět vyhlodávat i pomocí ISBN
Version 1.4.22 - 30.01. 2021 (jindroush)
opět zapnuto stahování obrázků, musí být v budoucnu vyřešeno jinak
přidáno vyhledání jména s "ová"
Version 1.4.21 - 14.01. 2021 (pepyk)
vypnutí stahovaní obrázků (cover) z databazeknih.cz - pokud kvůli malému rozměru na databazeknih.cz stahujeme odjinud obrázky, tak to hlásilo chybu
fix ISBN - pokud je na databazeknih.cz více ISBN pod jednou knihou, beru jen ten první - pak v Calibre to nebude červeně zarámované, že jsou špatně vyplněny identifikátory
fix autoři - pokud je více autorů knihy, doplním do Calibre všechny
fix všech scriptů - u odsazování ve scriptu jsem zaměnil tabulátory za mezery, jak je v pythonu obvyklé
Version 1.4.20 - 26.12. 2020 (jindroush)
Fix kapitalizace pro Linux, fix popisu knihy
Version 1.4.19 - 24.12. 2020 (jindroush)
- Pokus o fix ISBN
- úprava sérií
- sjednoceny konce řádků
Version 1.4.18 - 12.10. 2020 (jindroush)
Fix oddělovačů v příjmení: Bere jak "Jméno Příjmení", tak i "Příjmení, Jméno"
Version 1.4.17 - 27. 9. 2020 (jindroush)
Fix pro python3/Calibre 5.x, prehozeni vseho na https
Version 1.4.16 - 27. 9. 2020 (jindroush)
- kompatibilita s calibre v5
Version 1.4.15 - 20. 12. 2019 (vecdan)
- opravy kvůli změnám webu
Version 1.4.14 - 13. 12. 2019 (vecdan)
- oprava sérií
Version 1.4.13 - 29. 9. 2019 (Kret33n)
- Oprava hodnoceni
Version 1.4.12 - 31. 8. 2019 (Kret33n)
- Opraveno pro nový web databazeknih.cz (Daniel Pražák <kret33n@gmail.com>)
Version 1.4.11 - 18. 10. 2018 (vecdan)
- opraveno stahování hodnocení
Version 1.4.10 - 22. 12. 2017 (vecdan)
- oprava stahování komentářů a ISBN
Version 1.4.9 - 26. 7. 2017 (vecdan)
- opraveno stahování autorů a obálky (změna na webu)
Version 1.4.8 - 3. 3. 2017 (vecdan)
- opraveno stahování série a indexu
Version 1.4.7 - 10. 6. 2016 (vecdan)
- opraveno stahování vydavatele (problém s českou diakritikou)
Version 1.4.6 - 10. 6. 2016 (vecdan)
- přidáno stahování série (s indexem) a vydavatele
Version 1.4.4 - 1.4.2016 (vecdan)
- oprava ISBN, štítků (změny webu)
Version 1.4.3 - 14.9. 2015 (vecdan)
- oprava stahování žánrů
Version 1.4.2 - ?.9. 2015 (vecdan)
- oprava stahování žánrů
Version 1.4.1 - 7.3. 2015 (davidfor)
- oprava vyhledávání podle jména
Version 1.4.0 - 25.8. 2014 (JoDust)
- upraveno na calibre v2
Version 1.3.7 - 25.8. 2014 (davidfor)
- oprava stahování série a ISBN
Version 1.3.6 - 31. 10. 2011 (JoDust)
- oprava vyhledávání podle jména
Version 1.0.1 - 31. 10. 2011 (baghira)
- Optimalizované vyhledávání
Version 1.0 - 21. 10. 2011 (baghira)
- Initial release
Attached Files
File Type: zip databazeknih_1_5_12.zip (58.5 KB, 851 views)

Last edited by seeder; 11-12-2023 at 07:44 AM. Reason: bump to version 1.5.12
seeder is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2023, 04:38 PM   #2
seeder
Member
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 15
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
RESERVED
seeder is offline   Reply With Quote
Advert
Old 10-08-2023, 06:27 AM   #3
seeder
Member
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 15
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
Verze 1.5.6

 • úprava importu qt (qt.core), opravy kompatibility
 • do konfigurace modulu přidán text s odkazem na fórum

Last edited by seeder; 11-02-2023 at 08:28 AM.
seeder is offline   Reply With Quote
Old 10-31-2023, 07:16 AM   #4
h0nza
Member
h0nza began at the beginning.
 
Posts: 15
Karma: 10
Join Date: Feb 2015
Device: Pocketbook 626 TL2
Plugin je paradni. Diky. Bylo by mozne doplnit ukladani hodnoceni knihy a pocet hodnoticich do promennych v db calibre? Plugin goodreads to ma. Prece jenom do tagu se tyto informace moc nehodi.
h0nza is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2023, 07:08 PM   #5
seeder
Member
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 15
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
Verze 1.5.10

Quote:
Originally Posted by h0nza View Post
Plugin je paradni. Diky. Bylo by mozne doplnit ukladani hodnoceni knihy a pocet hodnoticich do promennych v db calibre? Plugin goodreads to ma. Prece jenom do tagu se tyto informace moc nehodi.
V nové verzi jsem přidal ukládání všech číselných informací do specifických identifikátorů s prefixem "dbk_" - všechny jsou vidět v nastavení pluginu v poslední záložce, kde lze zapnout jejich stahování. Vlastní sloupce z nich vytvoříte obdobně jako v Goodreads (návod ZDE).

Mám v plánu také zveřejnit upravenou verzi modulu METAmover, díky kterému si budete moct přesunout dodatečné informace z Komentářů do vlastních sloupců.
seeder is offline   Reply With Quote
Advert
Old 11-11-2023, 01:58 PM   #6
Henadi
Junior Member
Henadi began at the beginning.
 
Posts: 2
Karma: 10
Join Date: Nov 2023
Device: PocketBook
Ahoj, po změně označování sérií v Databázi knih se mi při úpravě metadat nových knih nenačítá správně pořadí knížky v sérii. Možná se už na úpravě pracuje, pokud ne, dá se s tím něco dělat? Jinak je plugin parádní, díky za něj.
Henadi is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2023, 07:48 AM   #7
seeder
Member
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 15
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
Verze 1.5.12

Quote:
Originally Posted by Henadi View Post
Ahoj, po změně označování sérií v Databázi knih se mi při úpravě metadat nových knih nenačítá správně pořadí knížky v sérii. Možná se už na úpravě pracuje, pokud ne, dá se s tím něco dělat? Jinak je plugin parádní, díky za něj.
V nové verzi by již mělo opět fungovat.
seeder is offline   Reply With Quote
Old 11-13-2023, 07:13 AM   #8
Tealc.EU
Junior Member
Tealc.EU began at the beginning.
 
Tealc.EU's Avatar
 
Posts: 3
Karma: 10
Join Date: Nov 2022
Location: Czech
Device: Kindle
Zdravím. Aplikace mi hlásí že je k dispozice aktualizace modulu. Po instalaci se ale nesmaže ta původní a jsou tam dvě verze a vše se mi tam píše 2x. Snažil jsem se odinstalovat tu starší ale nejde to. Když ji zakážu, zakážou se obě verze. Mohu poprosit o radu co s tím?

Tealc.EU is offline   Reply With Quote
Old 11-13-2023, 07:42 AM   #9
seeder
Member
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 15
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
Quote:
Originally Posted by Tealc.EU View Post
Zdravím. Aplikace mi hlásí že je k dispozice aktualizace modulu. Po instalaci se ale nesmaže ta původní a jsou tam dvě verze a vše se mi tam píše 2x. Snažil jsem se odinstalovat tu starší ale nejde to. Když ji zakážu, zakážou se obě verze. Mohu poprosit o radu co s tím?
Zkuste tento postup od h0nzy: LINK
 1. Zavřít calibre
 2. V textovém editoru otevřít soubor "C:\Users\%username%\AppData\Roaming\calibre\custo mize.py.json" (do složky se souborem se lze také dostat přes calibre Předvolby > Různé > Otevřít konfigurační složku Calibre)
 3. Smazat všechny řádky na kterých se vyskytuje databazeknih.cz a uložit
 4. Znovu otevřít calibre a nainstalovat plugin

Last edited by seeder; 11-13-2023 at 07:48 AM.
seeder is offline   Reply With Quote
Old 11-13-2023, 09:06 AM   #10
Tealc.EU
Junior Member
Tealc.EU began at the beginning.
 
Tealc.EU's Avatar
 
Posts: 3
Karma: 10
Join Date: Nov 2022
Location: Czech
Device: Kindle
Quote:
Originally Posted by seeder View Post
Zkuste tento postup od h0nzy:

Pomohlo to, děkuji :-)
Tealc.EU is offline   Reply With Quote
Old 11-13-2023, 03:23 PM   #11
Henadi
Junior Member
Henadi began at the beginning.
 
Posts: 2
Karma: 10
Join Date: Nov 2023
Device: PocketBook
Quote:
Originally Posted by seeder View Post
V nové verzi by již mělo opět fungovat.
Funguje, díky moc :-)
Henadi is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 11:37 AM   #12
tjuranka
Junior Member
tjuranka began at the beginning.
 
Posts: 1
Karma: 10
Join Date: Nov 2023
Device: Xiaomi
Zdravím,
pod Calibre 7.1 databazeknih 1.5.12 nefunguje. Ale nefunguje ani nic dalšího.

Plugin databazeknih.cz failed
Traceback (most recent call last):
File "calibre\ebooks\metadata\sources\identify.py", line 47, in run
File "calibre_plugins.databazeknih.__init__", line 154, in identify
File "calibre\ebooks\metadata\sources\base.py", line 291, in browser
File "calibre\__init__.py", line 316, in browser
File "calibre\utils\browser.py", line 47, in __init__
File "ssl.py", line 775, in create_default_context
File "ssl.py", line 596, in load_default_certs
File "ssl.py", line 588, in _load_windows_store_certs
ssl.SSLError: [X509] unknown error (_ssl.c:4035)

mám ale knihovnu na síťovém disku na Synology, tak nevylučuji, že je problém třeba u mne. Ale před přechodem na Calibre 7.0 vše +/- fungovalo

nějaký nápad?
tjuranka is offline   Reply With Quote
Reply

Tags
metadata download

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[Metadata Source Plugin] DatabazeKnih (cz) baghira Plugins 240 10-08-2023 06:13 AM
[Metadata Source Plugin] LubimyCzytac [PL] UPDATED BeckyEbook Plugins 187 08-15-2023 05:16 PM
How do I know which Metadata Source Plugin was called from fetch-ebook-metadata? eryMpexI Library Management 6 04-22-2023 09:58 AM
[Metadata Source Plugin] Douban PY3 updated bgme Plugins 27 12-25-2021 08:28 AM
[Metadata Source Plugin] Empty Plugin? (Fake Identifier) mneimeyer Plugins 3 11-11-2019 09:07 PM


All times are GMT -4. The time now is 12:24 AM.


MobileRead.com is a privately owned, operated and funded community.