Register Guidelines E-Books Search Today's Posts Mark Forums Read

Go Back   MobileRead Forums > E-Book Readers > Amazon Kindle

Notices

Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Old 12-26-2012, 05:28 PM   #1
sk8terek
Member
sk8terek began at the beginning.
 
Posts: 16
Karma: 10
Join Date: Dec 2012
Location: Warsaw, Poland
Device: PW3
K4NT (black) justification problem

Hi. It's my first post here, so I would like to say that I'm glad to be here .

I purchased Kindle Classic (black) with 4.1.0 firmware preinstalled. I read that Kindle text justification ommits (I mean, aligns left) lines which exceed the width of a line or are too short. I copied some downloaded mobi-format books and it worked as above but when I made my own book, it is presented with a full (both side) justification. Have a look at print-screen:
Spoiler:

The book was made by Kindle Previewer (the newest one) from HTML file. I attach a screen of Kindle Previewer justification and a HTML and CSS code.

Kindle Previewer justification:
Spoiler:

HTML code:
Spoiler:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<title></title>
	<!-- <link href="styles/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> -->
	<link href="styles/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<h1 id="preface">Przedmowa</h1>
<p>Kolejne wydanie t. 1. Systemu Prawa Prywatnego jest zaktualizowaną wersją wydania pierwszego z 2007 r. Opracowanie nie zawiera zasadniczych zmian, gdy chodzi o strukturę i zawartość całości tomu, jak i poszczególnych rozdziałów obejmujących zagadnienia takie jak: tradycje prawne, systematyka, kodyfikacja, źródła prawa prywatnego oraz fundamentalne kwestie teorii ogólnej prawa cywilnego, a w tym podstawowe zasady prawa prywatnego, wykładnia, zbieg norm oraz obowiązywanie norm w zasięgu czasowym, koncepcja stosunku cywilnoprawnego, podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych, wreszcie zagadnienia ochrony dóbr osobistych. O ile trzon teoretycznych problemów poruszanych w ramach tego tomu, zarówno gdy chodzi o tezy podstawowe, jak i kierunek prezentacji, pozostaje niezmieniony, to jednak podjęto w obecnym wydaniu starania, aby uwzględnić aktualny stan piśmiennictwa i toczącej się dyskusji doktrynalnej, a także ewolucję orzecznictwa zachodzącą w poszczególnych dziedzinach.</p>
<p>Istotna zmiana nastąpiła w odniesieniu do rozdziału poświęconego zagadnieniom związków i zależności pomiędzy współczesnym polskim prawem prywatnym a prawem Unii Europejskiej. Z wielkim smutkiem na początku 2012 r. przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora <em>Tomasza Pajora</em>, który należał do grona najwybitniejszych autorów Systemu Prawa Prywatnego, a w niniejszym tomie był autorem rozdziału poświęconego problematyce harmonizacji prawa z prawem europejskim. Profesor <em>Tomasz Pajor</em> nie zdążył już niestety, co konstatujemy z żalem, dokonać aktualizacji i zmian w ujęciu tej części Systemu. W odróżnieniu od innych rozdziałów tomu pierwszego, problematyka tego rozdziału wymagała nowego ujęcia, zarówno ze względu na istotne zmiany zachodzące w ostatnich pięciu latach w europejskim prawie prywatnym, jak i obecny etap toczącej się w środowiskach akademickich całej Europy ożywionej dyskusji na temat koncepcji i kierunków europeizacji prawa prywatnego, m.in. w związku z opracowaniem nowych, fundamentalnych projektów w tej dziedzinie takich jak <em>Common Frame of Reference</em>. W tej sytuacji zdecydowałem się jako Redaktor Naukowy na powierzenie opracowania rozdziału europejskiego Panu Profesorowi <em>Piotrowi Machnikowskiemu</em> z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaproponował nowe ujęcie jego struktury i zawartości, uwzględniające ewolucję, która dokonała się w ostatnich pięciu latach, a także inny poziom europejskiej świadomości prawniczej, wymagający pogłębionego spojrzenia na zagadnienia, które wcześniej – w pierwszych latach po akcesji do UE – nie były jeszcze przedmiotem większego zainteresowania.</p>
<p>Podobnie, jak na tle poprzedniego wydania, możemy skonstatować, że opracowanie tego tomu jest dziełem zbiorowym 15 autorów, spośród których każdy odpowiada za sposób ujęcia i tezy merytoryczne odnoszące się do analizowanej przez siebie problematyki. Respektując stanowisko poszczególnych autorów i odmienności w sposobie ujęcia starano się jednak zachować możliwie jednolity charakter opracowania.</p>
<p>Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 maja 2012 r.</p>
<p class="signature">Luksemburg, maj 2012 r.</p>
<p class="signature">Prof. dr hab. <em>Marek Safjan</em></p>
</body>
</html>

CSS code:
Spoiler:
Code:
h1 {
	text-align: center;
}
p {
	text-indent: 1em;
	margin-bottom: 1em;
	text-align: justify;
}
#preface {
	font-size: large;
	margin-top: 4em;
	margin-bottom: 1em;
}
.signature {
	text-indent: 0em;
	margin-bottom: 0em;
	text-align: right;
}

Conversion with Kindlegen gives the same result.

Thanks in advance for solution .
sk8terek is offline   Reply With Quote
Advert
Old 12-26-2012, 06:01 PM   #2
Montecitorio
Member
Montecitorio began at the beginning.
 
Posts: 13
Karma: 14
Join Date: Dec 2012
Device: Kindle 4
Why don't you just try converting your ebooks with Calibre?
Montecitorio is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
K4 K4NT unbrick problem llooll0001 Kindle Developer's Corner 17 09-23-2012 08:11 AM
Exiting Diagnostics Mode problem [K4NT] ryuji35 Kindle Developer's Corner 20 04-09-2012 10:14 PM
302 302 problem with justification after fw 15.4 mieksje PocketBook 1 01-26-2012 12:42 PM
Kindle ID plugin - Justification problem? MichaelKaufman Kindle Developer's Corner 0 08-10-2011 05:59 PM
Justification problem even with extra css hiperlink Recipes 2 03-09-2011 08:40 AM


All times are GMT -4. The time now is 04:48 PM.


MobileRead.com is a privately owned, operated and funded community.