Register Guidelines E-Books Search Today's Posts Mark Forums Read

Go Back   MobileRead Forums > E-Book Software > Calibre > Plugins

Notices

Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Old 02-25-2024, 05:54 PM   #1
seeder
Enthusiast
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 25
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
[Metadata Source Plugin] xTrance.info [CZ/SK]

xTrance - Version 2.0.6 (2024/02/29)

Description:
xTrance is a library containing information about authors, books, and e-books. It includes a database of books primarily published in the Czech Republic or Slovakia.

This module uses website xtrance.info as the metadata source.
Spoiler:

Main features:
 • Basics
  It can retrieve and save all basic data about a book into the Calibre library: title, authors, rating (*), series (with index), tags (genre), publisher, publication date, languages, comments (book description), and cover.
 • Identifiers
  It can save xtrance and isbn identifiers.
 • Identifiers in Title
  You can add identifiers to the Title field before searching in the format 'identifier:123', which will be used for more precise book issue retrieval.
  You can specify the publication year of the book in the Title field using 'pubdate:2023' or 'pubyear:2023'. Then, the closest book issue to the specified year will be retrieved.
  You can specify the publisher of the book issue being searched for using 'publisher:Publisher_Name'.
  You can specify the language of the book issue being searched for using 'lang:cs' or 'language:cs'.
  pubdate, lang, and publisher identifiers can be combined.
 • Search Priority
  You can enable/disable search options (search for books by matching titles from the beginning > by matching anywhere in the title).
 • Book issue
  You can choose which book issue of the book you prefer (Czech or Slovak and newest or oldest).
 • Additional metadata
  The module can download additional metadata from the website into the basic fields in Calibre:
  • translator and illustrator names into the Authors field
  • original publication year into the Published field
  • original language into the Languages field
  • genre, number of pages, issue specification, book cover type, book edition, dimensions of the book, number of images in book, original language of publication, language of publication, original publisher, publisher, year of first publication, year of publication, original title, title, subtitle, names of authors, translators, and illustrators, series (with order), book edition (with order), rating (%), rating (0-5), rating (0-10), ISBN, xtrance ID, search order into the Title Publisher, Series, Comments, Tags, and special Identifiers with the prefix 'xtr_'
 • Comments, Publisher, Title, and Series Fields Builder
  You can sort information in the Comments, Publisher, Title, and Series fields as needed.
  You can have any other numerical value written in the 'Series index' field.
 • Remapping Downloaded Data
  The module can remap downloaded data before saving (genre/tags, series/editions, and publisher).
  You can enable a filter to save only those items that are contained in the mapping table (other information will not be saved).
 • Other Options
  • Maximum number of displayed results
  • Switching the Name Surname to Surname Name (similar to the built-in 'LN, FN' function with comma) in the Authors field
  • Saving the role (Translator, Illustrator) of the author stored in the 'Authors' field
  • Saving only the first found name into the Authors field
  • Module configuration translated into: English, Czech

Installation:
 1. Download the attached zip file and install it in the usual way (open Calibre > Preferences > Advanced tab > Plugins > Load plugin from file and select the downloaded zip file)
 2. The module can also be installed directly in Calibre (Preferences > Advanced tab > Plugins > Get new plugins > search for xTrance and choose Install)

Notes:
 • Requires Calibre 0.8 or later
 • Set up the module before using it
 • The module supports automatic update checking when Calibre is launched and will offer to download updates

---------------------------------------------------------------------------------------

Popis:
xTrance je knihovna s informacemi o autorech, knihách a eboocích. Obsahuje databázi knih vydávaných převážně v Česku nebo na Slovensku.

Tento modul využívá web xtrance.info jako zdroj informací.

Hlavní funkce:
 • Základy
  Umí získat a uložit do knihovny Calibre všechny základní data o knize: název, autoři, hodnocení (*), série (s pořadím), štítky (žánr), vydavatel, datum vydání, jazyky, komentáře (popis knihy) a obálku.
 • Identifikátory
  Umí uložit xtrance a isbn identifikátory.
 • Identifikátory v názvu
  Do pole Název před vyhledáváním můžete přidat identifikátory ve formátu 'identifikátor:123' ke zpřesnění volby vydání knihy.
  Pomocí 'pubdate:2023' nebo 'pubyear:2023' můžete zpecifikovat rok vydání knihy. Poté bude vyhledáno nejbližší vydání ke specifikovanému roku.
  Pomocí 'publisher:Název_vydavatelství' můžete specifikovat vydavatele hledaného vydání knihy.
  Pomocí 'lang:cs' nebo 'language:cs' můžete specifikovat jazyk hledaného vydání knihy.
  pubdate, lang a publisher identifikátory lze kombinovat
 • Vydání knihy
  Můžete si vybrat, které vydání knihy preferujete (české nebo slovenské a nejnovější nebo nejstarší) pokaždé bez zapisování Identifikátorů do Názvu.
 • Priorita vyhledávání
  Můžete si zapnout/vypnout možnosti vyhledání knihy (vyhledání knihy podle shody názvu od začátku > podle shody kdekoliv v názvu).
 • Dodatečná data
  Modul umí stahovat dodatečná data z webu do základních polí v Calibre:
  • jména překladatelů a ilustrátorů do pole Autoři
  • rok originálního vydání do pole Vydáno
  • jazyk originálního vydání do pole Jazyky
  • žánr, počet stran, náklad, vazba knihy, vydání knihy, rozměry knihy, počet obrázků, originální jazyk vydání, jazyk vydání, originální vydavatel, vydavatel, rok prvního vydání, rok vydání, původní název, název, podtitul, jména autorů, překladatelů a ilustrátorů, série (s pořadím), knižní edice (s pořadím), hodnocení (%), hodnocení (0-5), hodnocení (0-10), ISBN, xtrance ID, pořadí ve vyhledávání do pole Komentáře, Štítky a speciálních Identifikátorů s prefixem 'xtr_'
 • Seskládání pole Komentáře, Vydavatel, Název a Série
  Informace v polích Komentáře, Vydavatel, Název a Série můžete seskládat podle potřeby.
  Do pole 'Pořadí v sérii' si můžete nechat zapisovat jakoukoliv jinou číselnou hodnotu.
 • Přemapování stažených dat
  Modul umí před uložením přemapovat stažená data (žánr/štítky, série/edice a vydavatel).
  Lze zapnout filtr pro uložení pouze těch položek, které jsou obsaženy v mapovací tabulce. (jiné informace nebudou uloženy)
 • Jiné možnosti
  • Maximální počet zobrazovaných výsledků
  • Přehození Jméno Příjmení na Příjmení Jméno (podobné vestavěné funkci 'LN, FN' s čárkou) v poli Autoři
  • Ukládání role autora ukládáného do pole 'Autoři'
  • Ukládání pouze prvního nalezeného jména do pole Autoři
  • Konfigurace modulu přeložena do: angličtina, čeština

Instalace:
 1. Stáhněte přiložený zip soubor a instalujte běžným způsobem (otevřete Calibre > Předvolby > záložka Rozšířené > Moduly > Načíst modul ze souboru a vyberte stažený zip soubor)
 2. Modul lze také nainstalovat přímo v Calibre (Předvolby > záložka Rozšířené > Moduly > Získat nové moduly > vyhledáte xTrance a zvolíte Instalovat)

Poznámky:
 • Požaduje Calibre 0.8 nebo novější
 • Před použitím si modul nastavte
 • Modul podporuje automatické vyhledání aktualizace při spuštění Calibre a nabídne její stažení

Seznam změn:
Spoiler:

Version 2.0.6 - 29.2. 2024 (seeder)
- modul umí stahovat vícero obálek, pokud dochází ke sloučení vydání (nabídne obálky všech sloučených vydání)
- stahuje počet obrázků
Version 2.0.5 - 25.2. 2024 (seeder)
- přidáno stahování pořadí v edici (ukládá první nalezenou edici)
-> pořadí v edici ukládá pouze jako číselnou hodnotu (existují i edice s písmeny)
- zápis role autora kompatibilní s:
-> ostatními možnostmi pluginu: přehození jména a příjmení (bez čárky), stažení pouze prvního autora
-> globální možností přehození (platí pro všechny pluginy): Jméno Příjmení (Role) > Příjmení, Jméno (Role)
- přehození jména bez čárky (plugin only) a s čárkou (global) nyní funguje správně i když jsou zapnuté obě možnosti (preferuje možnost s čárkou)
- role jiné než 'Autor' zapisuje vždy (i pokud je např překladatel jediným autorem v poli)
- přidáno záložní vyhledávání pokud podle názvu od počátku/celého názvu nenalezne shodu:
-> vyzkouší vyhledávat knihy pouze pomocí jednoho slova z názvu (od nejdelších)
-> vyzkouší před vyhledáváním přehodit hodnoty zadané v poli název a autoři
Version 2.0.4 - 17.2. 2024 (seeder)
- přidána možnost zápisu role autora (překlad, ilustrace) v poli Autoři (pokud se má do pole zapsat více než jedna skupina rolí)
- přidána možnost úpravy pole Série a pořadí v sérii
- přidán výpis všech štítků z xTrance k přemapování (při přechodu z předchozí verze stačí resetovat mapování do původních hodnot)
- identifikátor V Názvu 'publisher' nyní porovnává i s přemapovanými hodnotami
- prohledávání kdekoliv v názvu v základu vypnuto (lze zapnout v nastavení)
- do komentářů zapisuje prefix kurzívou
- úprava logování
Version 2.0.3 - 16.2. 2024 (seeder)
- nyní vyhledává i výsledky obsahující hledaný text uprostřed názvu
- přidána konfigurace modulu (jako modul databazeknih.cz) (max. počet výsledků, přemapování Štítků/vydavatelů, seskládání Komentářů/Názvu, přidání dodatečných identifikátorů atd.)
- možnost výběru preferovaného vydání (české/slovenské a nejnovější/nejstarší)
- identifikátory v Názvu (pubdate/pubyear, publisher, language/lang) pro specifikaci přesného vydání (když má záznam shodný Název i autory)
- možnost přidání pořadového čísla k vyhledání všech vydání stejného názvu a autora (v záložce Název přidáte k názvu např. pořadí ve vyhledávání - jde o to že kniha nesmí mít shodné pole 'Název' a 'Autoři')
Version 2.0.2 - 15.2. 2024 (seeder)
- !! nově ukládá identifikátor 'xtrance' namísto 'xtrance_id' (zachován proklik na web z detailu knihy i přes původní 'xtrance_id')
- opravy importu urllib (nyní funkční i s calibre v4)
- opravy formátování BBkódu [url] v popisu knihy
- stahuje pouze prvního vydavatele a ISBN
- kontroluje shodu autora knihy s autorem ve vyhledávání (upřednostní knihy se shodou)
- odebírá z Názvu před vyhledáváním speciální znaky
Version 2.0.1 - 13.2. 2024 (seeder)
- oprava kódování (calibre 7.5)
- stahuje pouze první sérii a index v pořadí
- převádí formátování popisu knihy do HTML (kurzíva, tučně, url odkaz...)
- oprava parsování pub_date (v některých případech je v xml ve špatném formátu např. YYYY-MM-DD-01-01)
- možnost vypnutí stahování jazyka
Version 2.0.0 - 20.4. 2021 (Sosie)
- vyhladavanie nazvu knihy a autora je bez ohladu na male a velke pismena
- Hodnotenie (Rating) parsovalo ako text a potom porovnavalo ako cislo, pretypovane na cislo
- masivny refaktoring
Version 1.0.0 - 25.3. 2015 (wrzx)
- initial version
Attached Files
File Type: zip xTrance_2_0_6.zip (45.4 KB, 2230 views)

Last edited by seeder; 02-28-2024 at 07:40 PM. Reason: bump to version 2.0.6
seeder is offline   Reply With Quote
Old 02-25-2024, 06:44 PM   #2
seeder
Enthusiast
seeder has learned how to buy an e-book online
 
Posts: 25
Karma: 84
Join Date: Aug 2020
Device: none
FAQ

Co přesně provádí v nastavení volba/možnost XY?
Spoiler:
Většina voleb/možností v nastavení modulu má přesnější popis funkčnosti. Stačí na volbě/možnosti chvíli podržet kurzor myši a zobrazí se vysvětlení volby/možnosti nastavení.


Jak používat Identifikátory v názvu?
Spoiler:
Před vyhledáváním metadat do pole Název připíšete identifikátor, který bude využit při vyhledávání knihy. Identifikátory jsou od názvu knihy odděleny mezerou a zapisují se ve tvaru název:hodnota.

Identifikátory v názvu lze libovolně kombinovat mezi sebou.
Modul upřednostňuje Identifikátory v názvu před možností Vyberte preferované vydání knihy v nastavení modulu.
Lze využít ke specifikaci konkrétního vydání knihy a k seřazení vyhledaných knih.


Proč calibre nestahuje jiné vydání knihy?
Spoiler:
Calibre při zobrazení seznamu nalezených výsledků stahování metadat automaticky slučuje všechny záznamy knih, které mají shodná pole Název a Autoři, do jednoho záznamu. Tato funkce, pokud vím, nelze nijak vypnout. Lze ji však několika způsoby obejít:
 • Jestli již před vyhledáváním víte, které vydání chcete ponechávat, můžete tak učinit přes nastavení modulu > záložka Vyhledávání > volba Vyberte preferované vydání knihy. Vámi zvolené vydání pak bude upřednostňováno před ostatními při každém vyhledávání metadat (Volba výchozí ponechává výběr na modulu).
 • Druhou možností je specifikovat vydání pomocí Identifikátorů v názvu. Před vyhledáváním do pole Název připíšete vámi požadovanou specifikaci (viz Popis modulu v příspěvku výše)
  např. zadám do pole Název: "První hledaná kniha lang:cs publisher:nový_vydavatel_knih pubyear:2000"
  Modul poté vybere to vydání knihy První hledaná kniha, které je v češtině, jeho vydavatelem je Nový vydavatel knih a vydání je nejblíže roku 2000.

  Identifikátory v názvu lze libovolně kombinovat mezi sebou.
  Modul upřednostňuje Identifikátory v názvu před možností Vyberte preferované vydání knihy v nastavení modulu.
 • Třetí možností je nechat si vypsat všechna vydání. Toho můžeme docílit tak, že pro jednotlivá vydání stejné knihy nebudeme zapisovat shodně Název. Nejjednodušší možností je v nastavení modulu v záložce Název a Autoři přidat ve volbě Vyberte, co se má zapisovat do pole "Název" k Názvu knihy i Pořadí ve vyhledávání. Tím zajistíme, že název každého vydání je unikátní a ve výsledcích se nám tedy vypíšou všechna vydání. Po vybrání toho preferovaného již stačí umazat z Názvu číslo pořadí.


Jak si vytvořím vlastní sloupce z dodatečných metadat?
Spoiler:
Nejprve v možnostech nastavení modulu přejděte do záložky Identifikátory a Jazyky a vyberte, které dodatečné informace chcete mít uloženy ve vlastních sloupcích. Následně stačí znovu spustit vyhledávání metadat pro stažení metadat do Identifikátorů.
Poté existují dva přístupy, kterými si můžete informace do vlastních sloupců vložit:
 1. Jednodušší variantou je vytvoření vlastních sloupců (Sestavených z jiných sloupců) podle návodu ZDE.
 2. Druhou možností je vytvoření klasických sloupců, do kterých si hodnoty z identifikátorů po každém stahování přesuneme/zkopírujeme.
  Výhodou tohoto přístupu je možnost odstranit původní stahovaný identifikátor (nedojde ke smazání informace ze samotného sloupce, pokud stahujete vícero sloupců tento přístup nezahltí pole identifikátorů). Navíc lze vlastní sloupce jednoduše upravovat.
  K tomuto postupu je nutno stáhnout modul Action chains.


Bude mi calibre nabízet aktualizaci na tuto verzi i pokud mám starší verze xTrance modulu?
Spoiler:
Calibre nabízí aktualizaci na tuto nejnovější verzi automaticky ze všech verzí od autorů David Forrester, wrzx, Sosie.

Automatická aktualizace NEFUNGUJE, pokud přecházíte z pluginu Xtr autora MarDuke. V tomto případě stačí novou verzi nainstalovat (viz první příspěvek > Instalace).

Last edited by seeder; 03-29-2024 at 09:57 AM.
seeder is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[Metadata Source Plugin] Kobo Metadata NotSimone Plugins 80 02-28-2024 07:26 AM
[Metadata Source Plugin] Legie.info (cz) Miisha Plugins 15 12-08-2023 05:44 PM
How do I know which Metadata Source Plugin was called from fetch-ebook-metadata? eryMpexI Library Management 6 04-22-2023 08:58 AM
Read a book's metadata in a Metadata source plugin? J-H Development 2 03-30-2021 09:08 AM
[Metadata Source Plugin] Empty Plugin? (Fake Identifier) mneimeyer Plugins 3 11-11-2019 08:07 PM


All times are GMT -4. The time now is 07:51 AM.


MobileRead.com is a privately owned, operated and funded community.